top of page

Ulice dětem o.p.s. vyučuje formou párové výuky na základních školách

Ahoj lidičky, fanoušci, kolegové a přátelé Ulice dětem,

   konečně se vám zase ozýváme, makali jsme, makali a znova jen makali, tvrdě šli za naším cílem být nápomocni reformě školství po ČR. Časová vytíženost v poli nám bohužel neumožnila vám zprávy předat dříve.

 V září roku 2016 jsme převzali formou ,,párové výuky“ talentové bloky na ZŠ T.G.Masaryka v Mnichovicích u Prahy pro 6. a 7. třídy. Po experimentálním roce, nabírání zkušeností v oblasti pedagogiky a nacházení cest, jak předat naše dovednosti mládeži a dětem ve školním prostředí formou pravidelné týdenní výuky. Jak se sami v dokumentech dočtete naše práce byla vítězstvím a na svět přišel koncept „novodobého tělocviku“, a s ním i další příležitost. Od září 2017 vyučujeme tělocvik 3., 4. a 5. třídy na ZŠ EDUCANET, Praha 4 – Chodov. A od září 2018 budeme kompletně zajišťovat tělocvik pro všechny třídy 1. i 2. stupně. Prosím pomozte šířením těchto informací všem ředitelům a učitelům, kteří chtějí pokrok na jejich školách. Jsme totiž jasným příkladem, že to jde. Zatím co budeme uploadovat podklady a výstupy ze školního prostředí a našich „standardních“ veřejných akcí, přijměte vy i vaše ratolesti pozvánku na akci z našeho dalšího projektu, a to „TĚLÁK JINAK“. Jedná se o motivační program, který chce formou moderních akcí pro děti motivovat ke vzdělávání formálního i neformálního. Rád bych osobně využil tuto příležitost kontaktu s vámi a poděkoval všem, kteří podporují naší myšlenku, kteří přispívají naší veřejné sbírce, kteří nám otevírají cesty a možnosti a kteří fandí naší práci i nám osobně.

Těšíme se na vás.

D.Lacek, ředitel Ulice dětem o.p.s.

  • Facebook Social Icon
bottom of page