top of page

PUSŤTE NÁS DO VAŠICH ŠKOL

Vážení přátelé, kolegové, učitelé a profesoři,

děkuji, že jste projevili zájem o projekt „Pusťte nás do vašich škol“, který už od roku své realizace se setkal nejen s nadšením u školáků a studentů, ale především  úspěchem u akademické obce. Dovolte mi tedy vás s projektem o něco blíže seznámit.

 

S modernější dobou je podle mého názoru důležité přistupovat i k pedagogice a k výchově dětí a mládeže modernějšími přístupy. Projekt je zaměřen na podporu formálního i neformálního vzdělávání, pohybové, sportovní, umělecké stránky dětí a mládeže.

 

 

Mnozí z nás se účastnili televizních show i fotoreportáží do médií a dosáhli nejen českých, ale i mezinárodních ocenění.  Samotný koncept práce s dětmi je už pak jednoduchý. Pozornost dětí získáváme tím, že jim přinášíme to, co je právě „in“, to co viděli v televizi, na internetu a jiných mediích. Skrze vystoupení, soutěže a exibice, přizpůsobené moderní době, necháváme mládež vtáhnout do neustálého procesu učení a zdokonalování se – tento princip je pak lehce aplikovatelný i na jiné učivo. Tito lektoři jsou totiž nejen zpestřením pro studenta (nenachází se před ním jeho typický učitel), ale zároveň učí věci, které mládež a děti chtějí znát, či umět, a to díky medializaci, popularizaci a globalizaci těchto aktivit. Nejen, že tedy žáci sami projevují iniciativu, často ale celý proces usnadní i učiteli s látkou pak motivovaně pokračovat, či navázat na své osnovy. Učitel má také možnost posoudit, či hodnotit své žáky z úplně jiné perspektivy, než v průběhu tradičního vyučování. Pedagoga při našich hodinách využíváme jako pedagogický dozor, často jsme ale už viděli i jeho se připojit do aktivit. Vše vy smyslu prevence rasismu, šikany, extremismu, používání drog, omamných látek, alkoholu, kouření a to nejen ve školních prostorách, ale i v životě.

 

Zcela jednoduše řečeno: motivujeme a inspirujeme svými výkony/dovednostmi.  Zpětně pak tento vliv používáme, abychom  děti a mládež učili fyzičce, kondici, vnímání, motorice i senzitivity, kolektivitě, hudebnímu sluchu, verbálním a kuminkačním dovednostem, ohleduplnému a sportovnímu chování, a mnoha jiným věcem, které jsme si jako Ulice dětem, o.p.s. předsevzali za cíl naší práce s mládeží a dětmi. Projekt je realizován ve spolupráci s neziskovou organizací Eduin o.p.s a projektem Rodiče vítání.

 

Doufám, že projekt vřele uvítáte na některé z vašich škol a co nejvíce dětí bude nadšených z nově naučených dovedností! Při jakýchkoliv dotazech nás neváhejte kontaktovat.

Probíhá v tělocvičnách jakékoliv školy, kde se vytvoří                                               vhodné zázemí pro výuku moderních sportů/aktivit                                                         (3-5 stanovišť). Výuka je povinná, učitelé působí jako                                         pedagogický dozor. Myšlenkou předčilo například již aktuální projekt návštěv škol po ČR principově podobnými subjekty (např. Olympijské vesničky). Bojuje skrze globálně mediálně zpopularizované volnočasové aktivity vedené na profesiální úrovni proti bezúčelnému trávení volného času jak u počítačů/elektronických přístrojů, tak v životě, a proti nezájmu o pohybové/sportovní/umělecké/kreativní/ kulturní aktivity. Prevenčně působí proti užívání drog, návykových látech, cigaret a alkoholu. Vyvolává podněty pro zájem o individuální  vývin a vývoj,  stejně tak vštěpuje  hodnoty  proti  nekolektivnímu chování, šikaně, diskriminaci a podobným. Přispívá k objevování svých dovedností, individuálních talentů, rovnocených společenských rolí a dovedností, pochopení mnoha životních principů (např. „Bez

práce nejsou koláče!“ a mnoho jiných). Učitel má zároveň možnost posoudit/hodnotit žáky z úplně jiné perspektivy a často může na nás exemplárně dát návod pedagogům, jak přistupovat k žákům moderním akademickým způsobem.

PNDVŠ Počernice
PNDVŠ Hostinné
Pustte nas do Vasich skolKbely2015
ceskalipa24.03.2014

„Ulice dětem v Dolních Počernicích

V měsíci září 2015 jsme měli tu možnost, prožít aktivní a velmi příjemný den, který pro děti naší ZŠ připravila organizace Ulice dětem. Velmi pěkně zorganizované dopoledne plné pohybových i výtvarných aktivit se dětem i naprosté většině pedagogů velmi líbilo. Tanec ve stylu street, malování, jojo, mixážní pult, to vše naše děti velmi zaujalo a velmi aktivně se do celého programu též zapojily.

Obdobná akce proběhla též v rámci oslav 130.výročí založení ZŠ, kde se rovněž setkala s velkým úspěchem.

Rádi bychom poděkovali za krásné zážitky a popřáli hodně sil mladým lidem do dalších aktivit s našimi teenagery.“

ZŠ Dolní Počernice, PRAHA

J. Schwarz, ředitel zš

1 / 1

Please reload

NAPSALI O NÁS

PROJEKT

bottom of page