top of page

ULICE DĚTEM ON TOUR

Vážené dámy, vážení pánové a přátelé,

 

          dovolte mi, abych vám v následujících řádkách popsal projekt obecně prospěšné společnosti „Ulice dětem“ – ULICE DĚTEM ON TOUR.

 

Jako první v České republice jsme si plně uvědomovali význam streetartové kultury a jejího nezpochybnitelného sociálního dopadu. Významní představitelé a reprezentanti jednotlivých uměleckých, sportovních či jinak kreativních odvětví streetartu, vytvořili komunitu, která zcela novodobým přístupem pracuje s dětmi a mládeží. Naše poselství s sebou nese jasné hodnoty - trénink, práce, píle, poctivost, upřímnost, rovnocennost, zábava, přátelství, kolektiv, spolupráce. Jsou to zásadní hodnoty, jež mají nahradit zájmy negativního charakteru. Naše práce jde ruku v ruce s prevencemi proti těmto negativním vlivům (alkohol, cigarety, užívání drog, kriminalita, rasismus, hazard a další). S neustále se zhoršující společenskou situací a konsekvencemi pro ty, kteří za vše mohou nejméně, jsme se rozhodli pro jednu společnou věc – Ulice dětem on Tour.

Koncept Ulice dětem on Tour je velmi prostý. Pomáhat dětem a mládeži můžeme i my, mladí a nemajetní. Streetarts a Streetsports (pouliční umění a pouliční sporty) se dohromady s lidským a technologickým pokrokem staly velmi populární pro miliony dětí po celém světě. A právě mé ročníky a ročníky mých kolegů se těmto aktivitám nejen věnují na profesionální úrovni, ale prosazují i jejich pozitivní vliv na vývoj osobnosti. Díky médiím jsme se stali „hvězdami“ kulturních/sportovních  akcí po celé republice a na různých mediálních kanálech. Takže stejně jako my v mládí vzhlíželi k osobnostem našich současných zájmových oblastí, tak nyní jsme my vyhledávaní dnešními dětmi a mládeží. Tento vliv a role autorit zpětně používáme k přenášení hodnot, které zastáváme již řadu let.

 

Smyslem této akce je divákům podat velkolepou a svého způsobu první originální „přehlídku“ aktivit, jako je zpěv, rap, beatbox,  freestyling, yoyování, parkour, Dj-ing, 

slackline, fingerboarding, tanec  v  podobě  Streetdance,  breakdance a  akrobacie,  moderní žonglování, BMX flatland,  sebeobrana a sebepoznání. Reprezentovat je budou  bezpochyby jedni z těch nejlepších zástupců, které česká republika aktuálně může nabídnout. Po jejich boku budou zároveň vystupovat i jejich mladí kolegové a to od věku již osmi let. Především má ale přítomnost tohoto “hvězdného týmu” přilákat pozornost lokálních umělců a spolků. Jejich práci vidíme jako obrovský přínos pro lokální kultury a subkultury, které tímto chceme zviditelnit a mediálně podpořit. 

 

Doufám, že projekt vřele uvítáte na některé z vašich škol a co nejvíce dětí bude nadšených z nově naučených dovedností! Při jakýchkoliv dotazech nás neváhejte kontaktovat.

Poselství Ulice dětem on Tour je velice jasné:

Motivovat, inspirovat, vychovávat

 

Ukázat, že nezáleží na věku, pohlaví, velikosti či barvě pleti

 

Předávat rady, zkušenosti, kontakty, termíny soutěží, možnosti treninků a informace, které napomáhají možnostem vývoje jedince a jeho začlenení do plnohodnotné společnosti

 

Vylákat ven každého, kdo něco umí či chce něco ukázat

 

V takzvaných "workshopech"(zkušebních lekcích) přímo na místě naučit či dát možnost si vyzkoušet nejrůznější aktivity a pochopit takprincip trávení volného času tréninky, pílí, prací a zdravou soutěživostí na místo užívání drog, alkoholu, cigaret či přidružování se k nebezpečným/nelegálním/radikálním spolkům a aktivitám

 

Dát dětem a mládeži příležitost být naživo s jejich oblíbenými hvězdami z TV či internetu, popovídat si/vyfotit se s nimi, nechat si podepsat plakát či fotku, nechat se od jejich vzorů inspirovat

plakát letiště
UDOT2013
plakát povodně
street-skillz
Tour 2014 na SPORT SHOW

PROJEKT

bottom of page